Tarieven:
Healing: €75,- 
Reading: €85,- 
Combinatie korte reading & healing: €110,- 
Kinderreading: €85,- 

Duur sessie
Healing: ongeveer 1 uur
Reading: ongeveer 1 uur en 15 minuten
Combinatie korte reading & healing: ongeveer 1 uur en 30 minuten.
Een kinderreading bestaat uit een reading op afstand met een schriftelijk verslag.

Vergoedingen
De behandelingen vallen onder alternatieve therapie en worden (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraars als je aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgverzekeraar en je afgesloten verzekering. 
Check je zorgverzekeraar voor meer informatie over de mogelijkheden.

Ben je verhinderd?
Bij verhindering verzoek ik je het consult uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Anders ben ik helaas  genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

Betaalmogelijkheden
Betaling vindt plaats door middel van een betaalverzoek via WhatsApp of door middel van een factuur. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Praktijk
De praktijkruimte is schoenenvrij. Het is daarom fijn om (warme) sokken mee te nemen, tevens is prettig zittende kleding aan te raden.

Algemene voorwaarden en AVG
De privacy is zeer belangrijk en de praktijk voldoet dan ook aan de eisen van de AVG wetgeving. De voorwaarden staan vermeld in de privacyverklaring en in de algemene voorwaarden van de praktijk.

Klachten en geschillen
Tevreden over de geboden ondersteuning? Zegt het voort.
Niet tevreden over de geboden ondersteuning? Praat allereerst met mij zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Wanneer wij niet samen tot een oplossing kunnen komen, dan je contact opnemen met de klachteninstantie.
De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en hanteert de klachtenprocedure conform de beroepsvereniging. Meer informatie is te vinden op de website van de VBAG bij klachten en geschillen.